Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 


W roku szkolnym 2014/2015 klasy pierwsze SP przystąpiły do ogólnopolskiego programu "Mały Mistrz" realizowanego przez Podkarpacki Wojewódzki Związek Sportowy w Rzeszowie. Ideą przewodnią programu jest zdobywanie przez uczniów w ciągu trzech lat określonych sprawności w 6 kategoriach:
1. Rowerzysta - turysta
2. Gimnastyk - tancerz
3. Saneczkarz - narciarz - łyżwiarz
4. Lekkoatleta
5. Piłkarz
6. Pływak - wodniak.
Po opanowaniu określonych sprawności i umiejętności ruchowych, uczniowie otrzymają odpowiedni znaczek wklejony do legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności zdobędzie tytuł Małego Mistrza. Dwa razy do roku uczniowie poddawani będą testom oceniającym ich sprawność fizyczną.

Główne cele programu:
- poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;
- wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;
- promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową;
- monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;
- określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów;
- zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej.

Link do strony ogólnopolskiego programu "Mały Mistrz":
www.malymistrz.pl


LEKKOATLETATENISISTASANECZKARZ - NARCIARZ - ŁYŻWIARZ

 
Biała szkoła. Wyjazd na narty do Puław
27 II 2017 r.
 
30 I 2017 r.

 
Biała szkoła. Wyjazd na narty do Puław
9 II 2016 r.
 
28 I 2016 r.

 
Biała szkoła. Wyjazd na narty do Puław
17 II 2015 r.
 
18 II 2015 r.

PIŁKARZGIMNASTYK - TANCERZROWERZYSTA - TURYSTA

Wycieczka do Rzeszowa

Wycieczka do Sołonki
Wycieczka do Bochni
Rowerowy tor przeszkód

Wycieczka do lasu
Wycieczka na Lisią Górę
Wycieczki po okolicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840

statystyka