Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 


WYWIADÓWKA 16 IX 2017 r.

Informujemy, że wywiadówka dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych odbędzie się 21 września (czwartek) o godz. 16.30 (klasy I-V szkoły podstawowej) oraz o godz. 17.30 (klasy VI-VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum).

ZMIANA NAZWY SZKOŁY 5 IX 2017 r.

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy jako Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rzeszowie. Z uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 5 można zapoznać się po kliknięciu w link.


PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 2 IX 2017 r.

Informujemy, że plan lekcji na rok szkolny 2017/2018 jest już dostępny. Zachęcamy do zapoznania się z nowym rozkładem zajęć.

- Plan lekcji 2017/2018


STOŁÓWKA SZKOLNA 31 VIII 2017 r.

Informujemy, że uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w stołówce szkolnej od 11 września 2017 r. Zapis na obiady będzie dokonywany na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Kartę zgłoszenia można pobrać w pok. nr 10 lub ze strony internetowej szkoły - wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do księgowości szkoły - pok. nr 10 w godz. 800-1600. Uczeń zostanie wpisany na listę obiadową po dostarczeniu podpisanej karty zgłoszenia do księgowości. Poniżej przydatne linki w formacie .pdf:
- Karta zgłoszenia
- Regulamin stołówki szkolnej
- Dzienna stawka
- Odpłatność we wrześniu
- Dofinansowanie

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 27 VIII 2017 r.

Informujemy, że od dnia 4 września 2017 r. do dnia 15 września 2017 r. będzie można zapisać dziecko do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać u wychowawców świetlicy, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (w zakładce świetlica). Kompletnie i czytelnie wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy”, należy złożyć u wychowawców świetlicy. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy na rok szkolny 2017/2018 mają dzieci, których oboje rodzice /prawni opiekunowie/ są zatrudnieni i będzie to potwierdzone stosownym oświadczeniem. Prosimy też o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem.
- Karta zgłoszenia
- Regulamin świetlicy szkolnej
- Oświadczenie w sprawie samodzielnego opuszczania świetlicy przez dziecko
- Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840

statystyka