Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 


DRUGI RZESZOWSKI ZLOT OWADÓW 17 IX 2016 r. | 

16 września uczniowie klas piątych wzięli udział w "Drugim Rzeszowskim Zlocie Owadów", który miał miejsce obok otwartej sceny na rzeszowskich Bulwarach nad Wisłokiem. Celem imprezy było zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony przyrody najbliższego otoczenia oraz uświadomienie ogromnej roli, jaką w globalnym ekosystemie odgrywają owady. W tym celu uczniowie, przebrani za kolorowe owady, wyposażeni w transparenty z hasłami ekologicznymi wraz z opiekunami przemaszerowali na miejsce zbiórki, by o godzinie 1159 wziąć udział w happeningu "Alarm dla bioróżnorodności, alarm w obronie Wisłoka, alarm w obronie Ziemi". Przy pomocy budzików, dzwonków, kołatek, gwizdków, trąbek, a nawet wuwuzeli uczestnicy manifestowali swoje przekonania, wykrzykując przy tym hasło: SOS ZIEMI!!! Miasteczko zlotowe oferowało dla uczestników:
- zbiór paczek makulatury przyniesionej przez "pracowite owady",
- "scenę ekologów". w ramach której nasi uczniowie zaprezentowali piosenkę o tematyce ekologicznej,
- zajęcia o bioróżnorodności laboratorium EkoMobila z mikroskopowaniem,
- Strefę latania Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza pod patronatem Pratt&Whitney Rzeszów, w której znajdował się symulator lotu na szybowcu,
- stoisko Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 "Dolina Wisły",
- mini EkoOlimpiadę organizowaną przez ekologów z Szkoły Podstawowej nr 17,
- punkt pieczętowania "Paszportów do Ekolandii",
- stoisko "Wielkiego Samochodu MPGK",
- wystawę "Alarm dla bioróżnorodności",
- stację fotografii pamiątkowej.
Po tak licznych atrakcjach zmęczone, ale zadowolone owady, wróciły do szkoły.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 3 IX 2016 r.

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęliśmy mszą świętą oraz spotkaniem uczniów z dyrektorem szkoły i wychowawcami. Pan Piotr Kłęk w sali gimnastycznej powitał uczniów klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej oraz pierwszych gimnazjum. Przekazał im ważne informacje organizacyjne, a także przedstawił nowych nauczycieli. Uczniowie pozostałych klas wszystkiego, co niezbędne, dowiedzieli się od swoich wychowawców w salach lekcyjnych. Dla wielu niespodzianką było nowe boisko szkolne z kostki gumowej, które ma zapewnić uczniom bezpieczne i komfortowe warunki uprawiania sportu. Mamy nadzieję, że ten rok szkolny będzie obfitował w sukcesy i zrealizowane przedsięwzięcia, uczniom przysporzy wielu powodów do radości, a nauczycielom i rodzicom - do dumy z osiągnięć swoich podopiecznych.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 31 VIII 2016 r.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dostępne są wymagania konkursowe z poszczególnych przedmiotów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017. Przedstawiono w nim zakres wiedzy, którą muszą wykazać się przystępujący do konkursów uczniowie na poszczególnych etapach oraz spis wymaganej literatury. Już teraz zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach!

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 30 VIII 2016 r.

Informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. do dnia 16 września 2016 r. będzie można zapisać dziecko do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2016/2017. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać u wychowawców świetlicy, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły. Kompletnie i czytelnie wypełnioną "Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy", należy złożyć u wychowawców świetlicy. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy na rok szkolny 2016/2017 mają dzieci, których oboje rodzice (prawni opiekunowie) są zatrudnieni i będzie to potwierdzone stosownym oświadczeniem. Prosimy też o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem. Karta zgłoszenia oraz regulamin świetlicy znajdują się poniżej:
- Karta zgłoszenia
- Regulamin świetlicy szkolnej

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI 30 VIII 2016 r.

Rodzice uczniów mogą starać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku przysługującego mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182 ze zm.); obecnie wynosi ona 514 zł netto. Więcej informacji oraz wniosek można uzyskać ze strony: www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-szkolne.


Zespół Szkół Nr 5 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840; mail:sekretariat@zs5.resman.pl

statystyka