Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 


Pedagog jest szkolnym specjalistą od spraw wychowania i profilaktyki. Głównym celem jego pracy jest dbanie o to by proces wychowania i przeciwdziałania zagrożeniom prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży przebiegał prawidłowo. Nie jest rzecznikiem żadnej ze stron społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców. Zadaniem pedagoga jest współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami w procesie wychowania.

Z perspektywy UCZNIA, w czym może pomóc?

Zaaklimatyzować się w nowym środowisku: grupie klasowej, szkole. Prowadzi zajęcia integracyjne, wychowawcze, profilaktyczne. Może też pomóc w rozwiązywaniu trudności szkolnych: kłopotów z nauką, konfliktów z rówieśnikami i nauczycielami i innych sytuacji kryzysowych, (gdy wydaje się, że nie ma z nich wyjścia). Pedagog szkolny, jest osobą, z którą zawsze uczeń/uczennica może porozmawiać, uzyskać wsparcie, zrozumienie dla swoich problemów, poradę, dalszą konsultację, (jeżeli jej potrzebuje).

Dla RODZICÓW

Pedagog może być pomocny: w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ich dziecka, przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz w określaniu form i sposobów udzielania pomocy dziecku i rodzinie. Realizując powyższe zadania pedagog współpracuje z wychowawcą, nauczycielami uczącymi, dyrekcją szkoły, placówkami wsparcia: psychologiczno-pedagogicznego (poradniami, ośrodkami), społecznego (GOPS, punkty konsultacyjne, Sąd Rodzinny i inne).

Jako osoba dobrze poinformowana w sytuacjach problemowych w szkole, inicjuje, organizuje sposoby ich rozwiązywania. Wspólnie z dyrekcją wytycza kierunki pracy i kształcenia nie tylko uczniów, ale nauczycieli i rodziców.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/2019:

Poniedziałek: 850 - 1330

Wtorek: 900 - 1330, 1430 - 1500

Środa: 930 - 1330

Czwartek: 800 - 1230, 1330 - 1400

Piątek: 900 - 1300

mgr Joanna Dziedzic
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840

statystyka