Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11

Międzyszkolny Konkurs
Młodych Talentów "To mnie kręci"

Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 


WYWIADÓWKA 15 IX 2018 r.

Informujemy, że wywiadówka dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych odbędzie się 20 września (czwartek) o godz. 1630 (klasy I-V szkoły podstawowej) oraz o godz. 1730 (klasy VI-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum). W tym dniu, o godz.1700, w salach zajęć, odbędzie się również spotkanie wychowawców poszczególnych grup przedszkolnych z rodzicami.

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU 10 IX 2018 r.

Uprzejmie informuję, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Zatem umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i w przypadku imprez i wycieczek szkolnych w kraju.

Wyjątek stanowią wycieczki lub imprezy zagraniczne, których uczestnikiem musi być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie § 15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Z poważaniem
Piotr Kłęk
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

WYJAZD DO TEATRU MASKA 17 IX 2018 r. | 

13 września bieżącego roku cała społeczność edukacji wczesnoszkolnej miała przyjemność gościć w rzeszowskim Teatrze Maska na przedstawieniu pt. "Gra" w reżyserii Katarzyny Kawalec. Pewnego dnia, w pewnym mieście wydarzyła się pewna historia. Pewna dziewczynka postanowiła sama wrócić ze szkoły do domu. Jej decyzja była początkiem całej serii niezwykłych, strasznych i niebezpiecznych wydarzeń. Chociaż otrzymała na drogę wiele dobrych rad, niestety, zaraz za rogiem o nich zapomniała. Nie dość, że rozmawiała z nieznajomym, to jeszcze dała się wciągnąć do niebezpiecznej gry. Numerów alarmowych, tego, do kogo zwrócić się o pomoc w niebezpiecznych sytuacjach, jak przechodzić przez jezdnię, jak bezpiecznie jeździć w grupie rowerzystów - tego wszystkiego nauczyły się dzieci podczas spektaklu. Wszystko to wydarzyło się dzięki konwencji gry - bliskiej dzieciom formie zabawy.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 3 IX 2018 r.

W dniu dzisiejszym w naszej szkole miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych uczestniczyli we mszy św., a następnie udali się do szkoły. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 Pan Piotr Kłęk spotkał się z uczniami młodszych klas w sali gimnastycznej, zwrócił uwagę na przestrzeganie zasad panujących w szkole oraz przekazał ważne informacje organizacyjne. Uczniowie spotkali się również ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych. Życzymy wszystkim, by nowy rok szkolny był czasem pełnym sukcesów i zrealizowanych planów.


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840

statystyka