Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11

Międzyszkolny Konkurs
Młodych Talentów "To mnie kręci"

Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 Dyrektor Szkoły - mgr PIOTR KŁĘK

Wicedyrektor - mgr GRAŻYNA FURA

Wicedyrektor - mgr JANINA WŁODYKANAUCZANIE PRZEDSZKOLNE mgr Agnieszka Abramczyk
mgr Katarzyna Bieniek
mgr Dorota Bieńkowska
lic. Danuta Bilut-Bujarska
mgr Agata Bukowska
mgr Urszula Bura
mgr Ewelina Groszek
mgr Ewa Jargieło-Kloc
mgr Teresa Kociuba
mgr Anna Owarzany
mgr Marzena Pacześniak
lic. Krystyna Ulaszek
mgr Monika Wilk
mgr Katarzyna Wrona
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA mgr Katarzyna Baran
mgr Aleksandra Krasny
mgr Beata Łabuz
mgr Beata Motyl
mgr Marta Piech-Król
mgr Beata Wiącek
RELIGIA mgr Barbara Buczek
ks. mgr Ludwik Krupa
ks. mgr Tomasz Świętoń
JĘZYK POLSKI mgr Ewa Fąfara
mgr Marzena Grzebyk
mgr Agnieszka Pittner
JĘZYK ANGIELSKI mgr Barbara Kania
mgr Joanna Szpunar
mgr Piotr Wałach
JĘZYK NIEMIECKI mgr Beata Wałach
HISTORIA mgr Iwona Dąbrowska
dr Radosław Sztaba
WOS dr Radosław Sztaba
GEOGRAFIA mgr Karolina Krzanowska-Wienc
BIOLOGIA mgr Małgorzata Foltman
CHEMIA mgr inż. Irena Rzepka
FIZYKA mgr Agnieszka Jurzysta
MATEMATYKA mgr Małgorzata Dronka
mgr Małgorzata Jamrozy
mgr Dagmara Krztoń
WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr inż. Barbara Budziwół
mgr Agnieszka Grodecka-Nykiel
mgr inż. Beata Kumor
dr Janusz Zieliński
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Iwona Dąbrowska
PLASTYKA mgr Romuald Różański
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE mgr Romuald Różański
ZAJĘCIA TECHNICZNE mgr Romuald Różański
INFORMATYKA mgr Agnieszka Jurzysta
dr Radosław Sztaba
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE mgr Agnieszka Jurzysta
MUZYKA mgr Jadwiga Basista-Janda
PRZYRODA mgr Małgorzata Foltman
mgr Agnieszka Grodecka-Nykiel
ŚWIETLICA mgr Monika Klucznik
mgr Krzysztof Korczykowski
mgr Agnieszka Grodecka-Nykiel
mgr Maria Wiktor
BIBLIOTEKA mgr Dorota Czernik
LOGOPEDIA mgr Beata Motyl
PEDAGOG mgr Joanna Dziedzic


WYCHOWAWSTWA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Szkoła Podstawowa
edukacja wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa
klasy IV-VI
Gimnazjum
Ia mgr Beata Łabuz IVa mgr Małgorzata Foltman IIa dr Radosław Sztaba
Ib mgr Beata Motyl IVb mgr Piotr Wałach IIb mgr Dagmara Krztoń
IIa mgr Beata Wiącek IVc mgr Iwona Dąbrowska IIIa mgr Romuald Różański
IIIa mgr Katarzyna Baran Va mgr Beata Wałach IIIb mgr Agnieszka Pittner
IIIb mgr Marta Piech-Król Vb mgr Ewa Fąfara    
IIIc mgr Aleksandra Krasny VIa mgr Krzysztof Korczykowski    
    VIb mgr Agnieszka Grodecka-Nykiel    
    VIIa mgr Małgorzata Jamrozy    
    VIIb mgr Marzena Grzebyk    Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840

statystyka