Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 Dyrektor Szkoły - mgr PIOTR KŁĘK

Wicedyrektor - mgr GRAŻYNA FURA

Wicedyrektor - mgr BEATA MOTYLNAUCZANIE PRZEDSZKOLNE mgr Agnieszka Abramczyk
mgr Katarzyna Bieniek
mgr Dorota Bieńkowska
mgr Agata Bukowska
mgr Urszula Bura
mgr Ewa Jargiełło-Kloc
mgr Teresa Kociuba
mgr Anna Owarzany
mgr Marzena Pacześniak
mgr Magdalena Skrabucha
lic. Krystyna Ulaszek
mgr Monika Wilk
mgr Katarzyna Wrona
mgr Magdalena Żybura
mgr Paulina Haligowska (język angielski)
mgr Karolina Potoczna (rytmika)
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA mgr Katarzyna Baran
mgr Aleksandra Krasny
mgr Beata Łabuz
mgr Marta Piech-Król
mgr Beata Wiącek
mgr Maria Wiktor
RELIGIA mgr Barbara Buczek
ks. mgr Ludwik Krupa
ks. mgr Tomasz Świętoń
JĘZYK POLSKI mgr Ewa Fąfara
mgr Marzena Grzebyk
mgr Agnieszka Pittner
JĘZYK ANGIELSKI mgr Barbara Kania
mgr Joanna Szpunar
mgr Piotr Wałach
JĘZYK NIEMIECKI mgr Ewelina Smolak
mgr Beata Wałach
HISTORIA mgr Iwona Dąbrowska
dr Radosław Sztaba
WOS mgr Iwona Dąbrowska
GEOGRAFIA mgr Agnieszka Grodecka-Nykiel
BIOLOGIA mgr Małgorzata Foltman
CHEMIA mgr Małgorzata Foltman
FIZYKA mgr Agnieszka Jurzysta
MATEMATYKA mgr Małgorzata Dronka
mgr Małgorzata Jamrozy
mgr Dagmara Krztoń
WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr inż. Barbara Budziwół
mgr inż. Beata Kumor
dr Janusz Zieliński
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Iwona Dąbrowska
PLASTYKA mgr Romuald Różański
TECHNIKA mgr Romuald Różański
INFORMATYKA mgr Agnieszka Jurzysta
dr Radosław Sztaba
MUZYKA mgr Jadwiga Basista-Janda
PRZYRODA mgr Agnieszka Grodecka-Nykiel
ŚWIETLICA mgr Agnieszka Grodecka-Nykiel
mgr Marzena Grzebyk
mgr Monika Klucznik
mgr Dagmara Krztoń
mgr Ewelina Smolak
mgr Piotr Wałach
dr Janusz Zieliński
BIBLIOTEKA mgr Dorota Czernik
PEDAGOG mgr Joanna Dziedzic


WYCHOWAWSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Szkoła Podstawowa
edukacja wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa
klasy IV-VIII
Ia mgr Maria Wiktor IVa mgr Małgorzata Jamrozy
Ib mgr Beata Wiącek Va mgr Agnieszka Jurzysta
IIa mgr Marta Piech-Król Vb mgr Agnieszka Pittner
IIb mgr Katarzyna Baran Vc mgr Romuald Różański
IIIa mgr Beata Łabuz VIa mgr Małgorzata Foltman
IIIb mgr Aleksandra Krasny VIb mgr Piotr Wałach
    VIc mgr Iwona Dąbrowska
    VIIa mgr Beata Wałach
    VIIb mgr Ewa Fąfara
    VIIIa mgr Ewelina Smolak
    VIIIb mgr Agnieszka Grodecka-NykielZespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840

statystyka