Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 Dyrektor Szkoły - mgr PIOTR KŁĘK

Wicedyrektor - mgr GRAŻYNA FURA

Wicedyrektor - mgr JANINA WŁODYKANAUCZANIE PRZEDSZKOLNE mgr Agnieszka Abramczyk
mgr Katarzyna Bieniek
mgr Dorota Bieńkowska
lic. Danuta Bilut-Bujarska
mgr Agata Bukowska
mgr Urszula Bura
mgr Karolina Karst
mgr Teresa Kociuba
mgr Anna Owarzany
mgr Marzena Pacześniak
lic. Krystyna Ulaszek
mgr Magdalena Żybura
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA mgr Katarzyna Baran
mgr Aleksandra Krasny
mgr Beata Łabuz
mgr Beata Motyl
mgr Marta Piech-Król
mgr Beata Wiącek
mgr Katarzyna Wrona
RELIGIA mgr Barbara Buczek
ks. mgr Ludwik Krupa
ks. mgr Marek Kotwa
JĘZYK POLSKI mgr Ewa Fąfara
mgr Marzena Grzebyk
mgr Agnieszka Pittner
JĘZYK ANGIELSKI mgr Barbara Kania
mgr Joanna Szpunar
mgr Piotr Wałach
JĘZYK NIEMIECKI mgr Ewelina Smolak
mgr Beata Wałach
HISTORIA mgr Krzysztof Korczykowski
dr Radosław Sztaba
WOS dr Radosław Sztaba
GEOGRAFIA mgr Karolina Krzanowska-Wienc
BIOLOGIA mgr Małgorzata Foltman
CHEMIA mgr inż. Irena Rzepka
FIZYKA mgr Agnieszka Jurzysta
MATEMATYKA mgr Małgorzata Dronka
mgr Małgorzata Jamrozy
mgr Dagmara Krztoń
WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr inż. Barbara Budziwół
mgr Agnieszka Grodecka-Nykiel
mgr inż. Beata Kumor
dr Janusz Zieliński
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Leszek Sieńko
PLASTYKA mgr Romuald Różański
mgr Monika Klucznik
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE mgr Romuald Różański
ZAJĘCIA TECHNICZNE mgr Romuald Różański
INFORMATYKA mgr Agnieszka Jurzysta
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE mgr Agnieszka Jurzysta
MUZYKA mgr Jadwiga Basista-Janda
PRZYRODA mgr Małgorzata Foltman
mgr Agnieszka Grodecka-Nykiel
ŚWIETLICA mgr Barbara Buczek
mgr Monika Klucznik
mgr Krzysztof Korczykowski
mgr Karolina Krzanowska-Wienc
mgr Ewelina Smolak
mgr Maria Wiktor
BIBLIOTEKA mgr Dorota Czernik
LOGOPEDIA mgr Beata Motyl
PEDAGOG mgr Joanna Dziedzic


WYCHOWAWSTWA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Szkoła Podstawowa
edukacja wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa
klasy IV-VI
Gimnazjum
Ia mgr Beata Wiącek IVa mgr Beata Wałach Ia mgr Radosław Sztaba
IIa mgr Katarzyna Baran IVb mgr Ewa Fąfara Ib mgr Dagmara Krztoń
IIb mgr Marta Piech-Król Va mgr Ewelina Smolak IIa mgr Romuald Różański
IIc mgr Aleksandra Krasny Vb mgr Agnieszka Grodecka-Nykiel IIb mgr Agnieszka Pittner
IIIa mgr Katarzyna Wrona VIa mgr Małgorzata Jamrozy IIIa mgr Małgorzata Dronka
IIIb mgr Beata Motyl VIb mgr Marzena Grzebyk IIIb mgr Małgorzata Foltman
IIIc mgr Beata Łabuz        Zespół Szkół Nr 5 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840; mail:sekretariat@zs5.resman.pl

statystyka