Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 


INFORMACJA PEDAGOGA SZKOLNEGO 3 IV 2020 r.

W obecnej sytuacji, podczas trwania nauczania zdalnego, istnieje możliwość skorzystania z konsultacji w formie online z pedagogiem szkolnym (zarówno dla dzieci, jak i rodziców). Najlepiej będzie skontaktować się ze mną drogą mailową za pośrednictwem e-dziennika lub - po wcześniejszym ustaleniu - za pomocą komunikatorów internetowych.

Godziny dyżurów pedagoga:
Poniedziałek 9.00 - 11.00 i 12.30 - 14.30
Wtorek 12.30 - 16.30
Środa 9.00 - 11.00 i 12.30 - 13.30
Czwartek 8.00 - 10.00 i 12.30 - 13.30
Piątek 9.00 - 11.00 i 12.30 - 14.30

Przypominam także, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie uruchomiła dyżury telefoniczne dla rodziców i nauczycieli (TELEPORADY). Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 12.00, dyżurować tam będą specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, psychoterapeuci), którzy w razie potrzeby pomogą Państwu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, psychologicznych i innych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie poradni.

Pedagog szkolny
Joanna Dziedzic

TERMINARZ KONSULTACJI 29 III 2020 r.

Informujemy, że nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 pozostają do Państwa dyspozycji. Poniżej publikujemy terminarz konsultacji.

- Konsultacje w przedszkolu
- Konsultacje w szkole podstawowej

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ 24 III 2020 r.

Od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszklonym Nr 11 w Rzeszowie prowadzone będzie kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

W celu zapoznania się z pełną treścią komunikatu prosimy o kliknięcie w link.

KOMUNIKAT 16 III 2020 r.

W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. do odwołania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie (Szkoła Podstawowa Nr 7 i Przedszkole Publiczne Nr 1) nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z rodzicem. Wszelkie pisma prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zszp11.resman.pl Do Państwa dyspozycji jesteśmy również pod numerami telefonów:
- Dyrektor - 885 971 485
- Sekretariat - 17 748 38 40
- Księgowość - 17 748 38 54

INFORMACJA DLA RODZICÓW 11 III 2020 r.

Szanowni Państwo!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z powyższym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11 w Rzeszowie:
- 12 i 13 marca br. są dniami, w których w przedszkolu i szkole podstawowej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. W miarę możliwości, prosimy już w tych dniach o pozostawienie dzieci w domach.
- Od poniedziałku, 16 marca br., wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły aż do 25 marca br.
Zwracamy się z gorącą prośbą o bezwzględne pozostawienie w tych dniach uczniów w domu oraz unikanie przez nich miejsc, w których są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe itd.).

Z poważaniem
Piotr Kłęk
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rzeszowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840

statystyka