Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 


Informujemy, że uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w stołówce szkolnej od 5 września 2016 r. Zapis na obiady będzie dokonywany na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Kartę zgłoszenia można pobrać w pok. nr 10 lub ze strony internetowej szkoły - wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do księgowości szkoły - pok. nr 10 w godz. 800-1600. Uczeń zostanie wpisany na listę obiadową po dostarczeniu podpisanej karty zgłoszenia do księgowości. Poniżej przydatne linki w formacie .pdf:
- Karta zgłoszenia
- Regulamin stołówki szkolnej
- Sposób regulowania należności
- Dzienna stawka
- Odpłatność we wrześniu
- Dofinansowanie

  • Jadłospis
  • 12.06-16.06.2017 r.Zespół Szkół Nr 5 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840; mail:sekretariat@zs5.resman.pl

statystyka