Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 


Informujemy, że uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w stołówce szkolnej od 3 września 2019 r. Zapis na obiady będzie dokonywany na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Kartę zgłoszenia można pobrać w pok. nr 10 lub ze strony internetowej szkoły - wydrukować, wypełnić, podpisać i i dostarczyć do księgowości szkoły - pok. nr 10 w godz. 800-1600. Uczeń zostanie wpisany na listę obiadową na dzień następny po dostarczeniu podpisanej karty zgłoszenia do księgowości. Poniżej przydatne linki w formacie .pdf:
- Karta zgłoszenia
- Regulamin stołówki szkolnej
- Odpłatność we wrześniu
- Sposób regulowania należności
- Dzienna stawka
- Dofinansowanie

  • Jadłospis
  • 9.03.2020 r. - 13.03.2020 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840

statystyka