Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 


Klub Europejski "Eurokokosy" przy Zespole Szkół nr 5 w Rzeszowie istnieje od października 2005 r. Zrzesza uczniów gimnazjum zainteresowanych tematyką europejską. Podstawowe zadanie klubu, jakim jest zdobywanie i propagowanie wiedzy o zjednoczonej Europie, jest realizowane m.in. poprzez:

- organizowanie otwartych spotkań o charakterze edukacyjnym,
- przygotowywanie lekcji europejskich lub uczestnictwo w nich,
- organizowanie konkursów europejskich,
- prowadzenie kampanii informacyjnych,
- upamiętnianie wydarzeń związanych z integracją europejską,
- redagowanie tablicy europejskiej,
- gromadzenie i udostępnianie materiałów o UE i państwach Wspólnoty.

Tradycją stało się przygotowywanie przez Klub Europejski apelu z okazji Dnia Europejskiego. Dużą popularnością wśród gimnazjalistów cieszą się również organizowane przez "Eurokokosy" Młodzieżowe Wybory oraz Szkolny Konkurs Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej. Członkowie klubu sami również reprezentują naszą szkołę w konkursach a także podczas corocznego Forum Szkolnych Klubów Europejskich. Współpracujemy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie oraz innymi klubami.

Członkostwo w klubie stwarza młodzieży możliwość rozwoju zainteresowań, aktywności oraz umiejętności pracy zespołowej. Do "Eurokokosów" może należeć każdy uczeń Gimnazjum nr 13 w Rzeszowie, a warunkiem uczestnictwa w klubie jest przestrzeganie jego statutu. Spotkania odbywają się nieregularnie w sali historyczno-geograficznej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Opiekun klubu
mgr Radosław Sztaba


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840

statystyka