Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 WYWIADÓWKA / JASEŁKA 4 I 2018 r.

Informujemy, że spotkania wychowawców z rodzicami uczniów odbędą się:
- dla klas IV-VII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych - 11 stycznia (czwartek) o godz. 16.30 - spotkanie rodziców z Dyrektorem Szkoły w sali gimnastycznej, a następnie spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych,
- dla klas I-III szkoły podstawowej - 25 stycznia (czwartek) o godz. 16.30 - "Jasełka" w wykonaniu uczniów klas III szkoły podstawowej w sali gimnastycznej oraz krótkie spotkanie z Dyrektorem Szkoły, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

WIECZORNICA / WYWIADÓWKA 11 XI 2017 r.

Informujemy, że spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów szkoły, połączone z wieczornicą z okazji Święta Niepodległości, odbędzie się 17 listopada 2017 r. (piątek):
- godz. 1630 - spotkanie dla rodziców uczniów klas I-III SP
- godz. 1730 - wieczornica z okazji Święta Niepodległości
Po wieczornicy odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej i II-III Gimnazjum.

ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA 14 X 2017 r.

Ruszyła kolejna edycja akcji "Światełko pamięci dla Łyczakowa". Przy współpracy z Polskim Radiem Lwów, polskim konsulatem we Lwowie oraz TVP Rzeszów chcemy kolejny raz przyłączyć się do tej wielkiej społecznej akcji. W jej ramach w naszej szkole będziemy zbierać białe i czerwone znicze, które 1 listopada zapłoną na lwowskich nekropoliach. Koordynatorem akcji jest p. Dorota Czernik. Znicze można przynosić w dniach od 16 do 20 października do biblioteki szkolnej. Dajmy wyraz pamięci o polskiej historii Lwowa.

WYWIADÓWKA 16 IX 2017 r.

Informujemy, że wywiadówka dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych odbędzie się 21 września (czwartek) o godz. 16.30 (klasy I-V szkoły podstawowej) oraz o godz. 17.30 (klasy VI-VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum).

ANKIETA DLA RODZICÓW 6 IX 2017 r.

Prosimy o wypełnienie ankiety, do której link znajduje się poniżej. Państwa opinia będzie wykorzystana przy tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły. Ankieta będzie dostępna do dnia 13 września.
- Ankieta


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 31 VIII 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 - 4 IX 2017 r.

Msza św. godz. 900, o godz. 1000 - spotkanie na boisku szkolnym z p. Dyrektorem uczniów klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej. Pozostałe klasy bezpośrednio po mszy, udadzą się na spotkanie z wychowawcami do sal lekcyjnych. Szczegółowe informacje po kliknięciu w link.


PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 2 IX 2017 r.

Informujemy, że plan lekcji na rok szkolny 2017/2018 jest już dostępny. Zachęcamy do zapoznania się z nowym rozkładem zajęć.

- Plan lekcji 2017/2018


STOŁÓWKA SZKOLNA 31 VIII 2017 r.

Informujemy, że uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w stołówce szkolnej od 11 września 2017 r. Zapis na obiady będzie dokonywany na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Kartę zgłoszenia można pobrać w pok. nr 10 lub ze strony internetowej szkoły - wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do księgowości szkoły - pok. nr 10 w godz. 800-1600. Uczeń zostanie wpisany na listę obiadową po dostarczeniu podpisanej karty zgłoszenia do księgowości. Poniżej przydatne linki w formacie .pdf:
- Karta zgłoszenia
- Regulamin stołówki szkolnej
- Dzienna stawka
- Odpłatność we wrześniu
- Dofinansowanie

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 27 VIII 2017 r.

Informujemy, że od dnia 4 września 2017 r. do dnia 15 września 2017 r. będzie można zapisać dziecko do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać u wychowawców świetlicy, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (w zakładce świetlica). Kompletnie i czytelnie wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy”, należy złożyć u wychowawców świetlicy. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy na rok szkolny 2017/2018 mają dzieci, których oboje rodzice /prawni opiekunowie/ są zatrudnieni i będzie to potwierdzone stosownym oświadczeniem. Prosimy też o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem.
- Karta zgłoszenia
- Regulamin świetlicy szkolnej
- Oświadczenie w sprawie samodzielnego opuszczania świetlicy przez dziecko
- Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840

statystyka