Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 


Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz OFERTA
Załącznik Nr 2 do SIWZ Wzór umowy
Zał. nr 3 do SIWZ Wykaz robót
Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz osób
Załącznik nr 5 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobów
Załącznik nr 6 do SIWZ STWiORB
Załącznik nr 6 do SIWZ STWiORB branża sanitarna
Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt + przedmiar
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.06.2016
Zmiana treści SIWZ 14.06.2016
Załącznik nr 3 do SIWZ ZMIENIONY
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840

statystyka